Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Mas información aquí

FOTOMONTSENY

II CONCURS INTERNACIONAL RESERVES DE LA BIOSFERA

Bases


Objectius

El FotoMontseny naixia l’any 2010 com un certamen fotogràfic, organitzat pel Museu Etnològic del Montseny (Arbúcies) i la Secció Fotogràfica Centre d’Arbúcies, on poder gaudir de la feina de grans fotògrafs, exposicions, conferències, tallers… en el marc incomparable de la Reserva de la Biosfera del Montseny. Al llarg d’aquests anys, el FotoMontseny s’ha convertit en un referent per als aficionats a la fotografia de natura en tots els seus registres i del públic en general, que valora l’oportunitat de poder compartir aquests treballs i coneixements a través de les activitats i exposicions que omplen les sales del Museu Etnològic del Montseny.

Temàtica

El nou concurs internacional de fotografia FOTOMONTSENY vol contribuir a difondre els valors de la fotografia de natura i centra el seu àmbit d’acció al conjunt de les Rreserves de la biosfera Biosfera declarades dins del Programa sobre l’Home i Biosfera de la UNESCO d’àmbit mundial i, d’altra banda, a tots els espais naturals protegits de Catalunya (parcs, reserves…).

1- PARTICIPANTS

Podrà participar al concurs qualsevol persona major de 18 anys, de qualsevol nacionalitat, que sigui autora i posseïdora de tots els drets sobre les imatges presentades a concurs.

Les persones participants menors de 18 anys hauran de comptar amb la pertinent autorització paterna. En cas que l’obra d’algun/a menor sigui seleccionada com a finalista, serà obligatori presentar a l’organització/administració l’autorització de participació degudament signada. 

2-CATEGORIES

1. Reserves de la Biosfera – Paisatges: fotografia de paisatges naturals o de qualsevol element d’aquests en qualsevol àmbit (muntanya, mar, desert...), incloent-hi paisatges submarins que es trobin dins d’alguna de les reserves Reserves de la  biosfera Biosfera declarades per la UNESCO.
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002596/259695M.pdf

2. Reserves de la Biosfera – Flora i fauna: fotografia de qualsevol organisme animal, planta, fong o microorganisme que es trobi dins d’alguna de les reserves Reserves de la biosfera Biosfera declarades per la UNESCO.
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002596/259695M.pdf

3. Espais naturals protegits de Catalunya – Paisatges: fotografia de paisatges naturals o de qualsevol element d’aquests en qualsevol àmbit (muntanya, mar, desert...), incloent-hi paisatges submarins que es trobin dins d’algun dels espais naturals protegits de Catalunya.
http://sig.gencat.cat/visors/enaturals.html

4. Espais naturals protegits de Catalunya – Flora i fauna: fotografia de qualsevol organisme animal, planta, fong o microorganisme que es trobi dins d’algun dels espais naturals protegits de Catalunya.
http://sig.gencat.cat/visors/enaturals.html 

3-REQUISITS I PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES

La participació és exclusivament en línia i només s’accepten fotografies en format digital per a presentació a través de la web del concurs, i és necessària una adreça vàlida de correu electrònic i l’abonament dels drets d’inscripció fixats a les presents bases.

Les fotografies presentades a concurs podran haver sigut fetes en qualsevol moment.

Cada participant podrà presentar un màxim de 20 fotografies (entre les 4 categories), que hauran de ser originals i inèdites i no hauran d’haver obtingut premis  en altres concursos.

No es permet presentar una mateixa fotografia en més d’una categoria.

Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors, que no existeixin drets a tercers, així com de tota reclamació per drets d’imatge sobre les obres presentades al concurs.

Les fotografies es presentaran en format JPEG i espai de color sRGB amb el perfil encastat, en dimensions de 1.920 píxels en el seu costat més gros i 2MB de mida màxim, i s’hauran de presentar sense marcs ni signatures o marques d’aigua.

S’ha de tenir en compte que es podrà sol·licitar l’arxiu RAW i/o arxiu d’alta resolució (resolució aconsellada de 300PPP) corresponent a la fotografia. La NO presentació de l’arxiu RAW suposarà la desqualificació de la fotografia.

El títol assignat a la fotografia serà el que la identifiqui públicament si resulta guardonada.

Cada imatge ha d’anar acompanyada d’una llegenda, comentari o descripció. S’ha de tenir present que aquests comentaris sobre les imatges presentades podrien ajudar els membres del jurat en l’avaluació. 

Als autors de les fotografies que arribin a la fase final de les deliberacions del jurat se’ls podrà sol·licitar, si és necessari, per qualsevol mitjà, els aclariments sobre laimatge que el jurat consideri pertinents. La direcció tècnica del concurs podrà rebutjar les fotografies que no s’ajustin a les presents bases, temes i categories.

Els paràmetres tècnics s’extrauran automàticament de les dades incrustades als fitxers d’imatge i, per tant, no serà necessari ni detallar-los ni tampoc que figurin a cada fotografia JPG presentada.

Les fotografies pujades a concurs queden en ‘estat provisonal’ i es podran modificar o eliminar en qualsevol moment fins que decideixin tancar la teva participació, o bé en la data de tancament del concurs, moment en què les imatges presentades provisionalment passaran a considerar-se com a definitives.

No s’admenten les imatges d’animals en captivitat, models o mascotes, així com tampoc les de plantes domèstiques.

El codi ètic d’aquest concurs es basa en el decàleg d’ AEFONA i el Quadern de precaucions i bona pràtica fotogràfica a la natura de la Societat catalana de Fotògrafs de Natura (SCFN).

4- EDICIÓ DE LES FOTOGRAFIES

No es permet la manipulació ni l’alteració digital de les fotgrafies. Només s’admetran els ajustaments que afectin a:
A – Correccions globals de to, equilibri del blanc, lluminositat, contrast, saturació de color i ajustament d’ombres i llums.
B – Conversió de la imatge a blanc i negre.
C – Enfocament moderat, reducció de soroll, neteja de partícules i correcció de distorsions i aberracions òptiques.
D – No existeixen limitacions de retall o reenquadrament de la imatge, sempre que el resultat de la imatge final excedeixi els 12Mp sense interpolació.
E – S’admeten fotografies compostes per múltiples exposicions o HDR en càmera, panoràmiques i apilonament d’enfocament, sempre que s’hagi pres en la mateixa seqüència. El tractament s’ha d’indicar a la informació descriptiva de  la imatge.
F – S’admeten imatges convertides a escala de grisos (B i N) i virats. No seran admeses les imatges amb conversions selectives d’alguna de les seves parts.

5 – DRETS D’INSCRIPCIÓ

Els drets d’inscripció són de 12 € independentment del número de fotos presentades.
La manera de pagament de la quota d’inscripció és per mitjà de PayPal o tarjeta de crèdit, seguint per això les instruccions indicades a la web del concurs.

6 – CALENDARI

Tancament del concurs: el 24 de novembre a les 23.59 h
Sollicitud de RAW i JPEG: del 2 al 9 de desembre

Es sollicitarà també l’arxiu JPEG o TIFF que haurà de superar els 12 Mp, de les fotografies que arribin a la fase final (15 per categoria) per poder realitzar la impressió per l’exposició de les obres seleccionades (8 per categoria). 

Comunicació dels finalistes: 23 de desembre
Presentació premis: 18 de gener

7 – PREMIS

A cada categoria (4) hi haurà un premi de 300 € pel 1r, 200 € pel 2n i 6 mencions d’honor. Dels quatre primers premis es seleccionarà la foto guanyadora del concurs que tindrà un premi de 1.000 € (en aquest cas els premis no són acumulatius).

El total de premis en metàl·lic és de 2.700 €.

S’establirà un llistat de finalistes per publicar a la web del concurs amb les 8 millors imatges finalistes per cada categoria, incloent les guanyadores. Aquestes 32 fotografies finalistes seran impreses i formaran part de l’exposició del concurs que es presentarà al Museu Etnològic del Montseny (Arbúcies) el mateix dia de la proclamació dels resultats del concurs. Posteriorment, aquesta mostra fotogràfica podrà itinerar per diferents centres d’exposició.

Tots els guanyadors i finalistes rebran un diploma digital acreditatiu del seu guardó.
L’import dels pemis quedarà subjecte a les retencions fiscals establertes per la legislació vigent. No podrà recaure més d’un premi a la mateixa persona. En cas que el guanyador sigui menor d’edat, s’entregaran dels premis en metàl·lic al seu pare/mare o tutor legal.

Els guanyadors podran retirar directament els premis a l’acte d’entrega dels premis o també podran designar una persona o represenant per recollir-los. En cas que als guanyadors no els sigui possible presentar-se a l’acte d’entrega, s’enviaran els premis directament al seu domicili.

8 – EL JURAT

El jurat, format per fotògrafs de reconegut prestigi, seleccionarà les obres premiades segons criteris de creativitat i qualitat tècnica.

- Martin Gallego 
- Paco Membrives 
- Pere Soler 

Tota la informació dels membres del jurat està publicada a la web del concurs.

Els membres del jurat duran a terme les valoracions de manera individual sobre cada imatge, sense conèixer el nom del seu autor i tenint en compte la descripció inclosa a cada fotografia i la informació continguda en el camp ‘Descripció – Comentaris’ de l’imatge, on cada participant haurà consignat la corresponent informació d’acord a allò estipulat al punt 3 d’aquestes bases.

El jurat disposarà d’assessorament tècnic a càrrec de biòlegs especialistes.

9 – CONTACTE

Els organitzadors del concurs podran contactar amb qualsevol participant des de l’adreça de correu electrònic info@fotomontseny.com o a través del formulari de contacte habilitat a la web del concurs.

Es recomana incloure aquesta adreça a l’agenda de correus per evitar que les comunicacions siguin bloquejades per sistemes de seguretat i filtres anti-spam.
Totes les notificacions i comunicacions amb concursants es duran a terme per mitjà de la web del concurs i per correu electrònic adreçat al compte de registre del participant.

10 – DRETS D’AUTOR

Els participants hauran de ser els únics titulars dels drets d’autor de les fotografies i es responsabilitzaran totalment que no existeixin drets de tercers a les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge.

De les fotografies que resultin premiades o finalistes en el concurs, l’organització es reserva el dret a fer-ne les còpies que necessiti per a la seva reproducció en exposicions, projeccions o publicacions, així com la inclusió de manera permanent a la web del concurs, de manera que l’autor cedeix els drets no exclusius de publicació de les fotografies amb l’única finalitat de promoció i difusió del concurs, indicant sempre el nom de l’autor.

L’organització del concurs podrà utilitzar-les igualment per a la promoció del concurs en altres mitjans i xarxes socials. Les fotografies premiades i finalistes podran ser utilitzades en format digital o imprès per a l’exposició i l’edició del catàleg, i sempre citant els autors.

11 – CONDICIONS D’ÚS I POLITICA DE PRIVACITAT I SEGURETAT

El participant declara haver llegit, entès i comprès les condicions d’ús i la política de privacitat i seguretat contingudes a la secció “Informació legal” d’aquesta web, i n’accepta el contingut de manera expressa. 

12 – ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases i de la decisió inapel·lable del jurat. L’organització podrà resoldre qualsevol cas no previst a les bases.